fotogalerie

Zveme vás na vánočně vyzdobený Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi, kde se celé hospodářství připravuje na Štědrý den. Přivítá nás hospodář a pozve nás dál do síně a do šenkovny, kde povypráví, jak lidé dříve slavili advent. Na statku provoněném cukrovím už panímáma připravuje vánočky, které budeme mít možnost i ochutnat. Na dvoře je také živo, protože na statku hospodáři pomáhají čeledíni a děvečky. Podíváme se do chléva, kde uslyšíme pověst o narození Jezulátka. Setkáme se s tajemnou Lucií, předvedeme si zvyky a připomeneme některé svátky, které tradičně doprovází adventní období. U vejminkářky se pokusíme vyvěstit svou budoucnost na příští rok. Ve špýcharu, který se promění v tvořivou dílnu, si každý žák vlastnoručně vyrobí pěkné dárečky. Společně si vyzdobíme vánoční stromeček. Těší se na vás hospodář s hospodyní, čeledíni, děvečky a tajemná Lucie.

Akce je určena pro školní skupiny a je nutná předchozí rezervace.

Program není určen pro agenturní prodej, pouze pro koncové zákazníky - základní a mateřské školy.

Reportáž Toulavé kamery

Informace pro učitele, žáky i rodiče

Program probíhá na Cífkově statku ve skanzenu v Třebízi. Vzhledem k tomu, že navštívíme vytápěné, ale i nevytápěné prostory, je třeba, aby děti byly dostatečně teple oblečeny a obuty. Dále by děti měly být vybaveny plastovou svačinovou krabičkou, aby si mohly bezpečně zabalit a odvézt své výrobky z vánočních dílen. Materiál na výrobky je v ceně výletu. Doporučujeme také svačinu a případně kapesné na nákup dárků a upomínkových předmětů ve stánku na dvoře.

Termín

12.–21. prosince 2016

Jak objednávat

Akce je určena pro školní skupiny a je nutná předchozí rezervace.

Objednávat můžete telefonicky (224 313 161, 731 170 029) či emailem vanocenastatku@ck2.cz. Při objednávce prosím sdělte: z jaké jste školy, předpokládaný počet žáků a osob doprovodu, termín, kontakt.

Cena

360 Kč/žák (cena je kalkulována pro min. počet 38 žáků)
V případě menšího počtu žáků Vám vytvoříme kalkulaci na míru.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem od Vaší školy a zpět, program na statku s kostýmovanými postavami, tvořivé dílny včetně materiálu na výrobu, 2-3 učitele zcela zdarma, DPH. Cena zahrnuje také průvodce, který Vám pomůže s organizací na místě a bude mít připraven doprovodný program pro děti.
Cena výletu je kalkulována při odjezdu z Prahy.

Doprava a jak se dostanete do cíle

Nabízíme Vám výlet se zajištěním dopravy autobusem od Vaší školy a zpět. Jedná se o zahraniční autobusy splňující normy předepsané EU. Máme k dispozici různé velikosti autobusů a při objednávce vybereme pro Vás ten nejvhodnější. Doporučujeme však vzít alespoň dvě třídy, aby byl zachován minimální počet 38 žáků, viz kapitola „cena“.

Kontakty

Vánoce na statku, Cífkův statek č. p. 1, Třebíz, 273 75 (okres Kladno)
vanocenastatku@ck2.cz
224 313 161, 731 170 029

Akci zajišťuje Cestovní kancelář CK2: www.ck2.cz

Více informací o skanzenu a Cífkově statku v Třebízi najdete také na: www.muzeumtrebiz.cz